Jump to content

Recommended Posts

ELLO GUYS, WAIT IS OVER , I HAVE CRACKEDHYPERLOOP TERMINAL v4.11.1
And have MADE It FREE hope you love my share have fun.
A GUIDE HOW TO INSTALL AND RUN FOR WINDOWS IS THERE SAME PROCESS CAN BE USED FOR MAC,VPS,LINUX ETC.

About Me & My IG Handler.

https://vishkumarvk.tech
@iamvishkumarvk on instagram

Promotion every day going harder and more expensive, but this new method can be the most powerful one and cheapest at the moment. This is a new trend of 2019 – this is masslooking, stories masslooking. This method brings to your profile a huge engagement. Try to use masslooking, while it’s working. And share your experience in reviews.

IMPORTANT INFORMATION: THIS IS NOT A MODULE FOR NEXTPOST!

Developers are not responsible for any issues related to IG accounts. We can’t guarantee lifetime workability and safety, because IG can change or update something in API.

This is a standalone script for usage in Terminal/Console in Windows/Mac/Linux OS systems. You need a PC/Laptop or VPS server for running this script.

You should know that all downloadable products non-returnable.

Description

Hyperloop Terminal – it’s a console-based script created for masslooking (mass viewing) stories. All you need is provide some required parameters, set targets and start a script.

We created a special detailed digital guide about installation, setup, and usage. You won’t be complicated.

At the moment estimated speed can be something around up to 400-800k seen stories per day. Every day we work hard to improve our algorithm and increase speed. The most important thing that our script support two-factor authentification, can bypass of verification challenge, use multiple targets and support proxy.

2019-07-15_23-51-df04.png

How did it work?

Our script gets followers of users and marks all their stories as seen. That’s simple and clear.

Jul-21-2019-17-17-36.gif

Features

 • Detailed digital tutorial about installation and setup
 • Real-time emulation of an Android App in the back-end
 • Up to 400-800k seen stories per day (depends on followers quality of targeted accounts)
 • You can set multiple targets
 • Unlimited accounts usage
 • Proxy support
 • Two-factor authentification support
 • Bypassing of verification challenge
 • You can run this script via Terminal/Console in Windows/Mac/Linux or on your own server

Changelog (Follow instruction Down)

 • Version 4.11.1 - 20.10.2019
 •  
 • - IMPROVEMENTS: Better delays math between request.
 • 1.Update these folder and files with new from download hyperloop-v.4.11.zip:
 • /hyperloop/hyperloop.php
 • 2. Don't forget to copy your "sessions" folder from the old version to a new one before every update. In that way you don't need to log in again with phone/email verification:
 • /hyperloop/vendor/mgp25/instagram-php/sessions
 •  
 • Version 4.11 - 20.10.2019
 •  
 • Masslooking working great again. Thanks to Kani Başpınar for awesome researching.
 •  
 • To make it works as before just download the latest version of Hyperloop Terminal.
 •  
 • - IMPROVEMENTS: API updated
 • - IMPROVEMENTS: Better algorithm for filtration and stories detection.
 •  
 • 1.Update these folder and files with new from download hyperloop-v.4.11.zip:
 • /hyperloop/hyperloop.php
 • /hyperloop/vendor/
 • 2. Don't forget to copy your "sessions" folder from the old version to a new one before every update. In that way you don't need to log in again with phone/email verification:
 • /hyperloop/vendor/mgp25/instagram-php/sessions

Please Donate if you love my work it would be helpful to keep running . #SupportVishkumarVK

 

LATEST FREE NULLS AT WHATSAPP GROUP https://chat.whatsapp.com/F6isybqgHqjATZes3VNDcW

LATEST FREE NULLS AT TELEGRAM GROUP https://t.me/vishkumarvktech

vishkumarvk.tech-v4_11.1.zip

 • Like 17
 • Love 3
Link to comment
Share on other sites

On 24. 10. 2019 at 21:40, Vish Kumar VK said:

ELLO GUYS, ČEKEJTE, JE VÍCE, MÁM ZAHRANIČNOU TYPINLOU TYPINLOOPU v4.11.1
A MADE It FREE, doufám, že miluješ můj podíl, bav se.
PŘÍRUČKA K INSTALACI A SPUŠTĚNÍ PRO WINDOWS JE TOTO ZPRACOVÁNÍ možné použít pro MAC, VPS, LINUX ETC.

O společnosti Me & My IG Handler.

https://vishkumarvk.tech
@iamvishkumarvk na instagramu

Propagace každý den bude těžší a dražší, ale tato nová metoda může být nejsilnější a v současnosti nejlevnější. Toto je nový trend roku 2019 - toto je maslooking, masslooking příběhů. Tato metoda přináší vašemu profilu obrovské zapojení. Pokuste se používat Masslooking, zatímco to funguje. A podělte se o své zkušenosti s recenzemi.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:  TOTO NENÍ MODUL PRO NEXTPOST!

Vývojáři neodpovídají za žádné problémy související s účty IG. Nemůžeme zaručit celoživotní zpracovatelnost a bezpečnost, protože IG může něco změnit nebo aktualizovat v API.

Toto je samostatný skript pro použití v Terminálu / Konzoli v systémech Windows / Mac / Linux. Ke spuštění tohoto skriptu potřebujete server PC / Laptop nebo VPS.

Měli byste vědět, že všechny produkty ke stažení jsou nevratné.

Popis

Hyperloop Terminal - je to scénář konzoly založené vytvořen pro  masslooking  (hmotnost zobrazeno) příběhy. Vše, co potřebujete, je poskytnout některé požadované parametry, nastavit cíle a spustit skript.

Vytvořili jsme  speciální podrobný digitální průvodce  o instalaci, nastavení a použití. Nebudeš komplikovaný.

V tuto chvíli může být odhadovaná rychlost něco kolem  400-800 tisíc viděných příběhů denně . Každý den tvrdě pracujeme na vylepšení našeho algoritmu a zvýšení rychlosti. Nejdůležitější věc, kterou náš skript podporuje  dvoufaktorové ověření , může obejít  ověřovací výzvu , použít  více cílů  a podporovat  proxy .

2019-07-15_23-51-df04.png

Jak to fungovalo?

Náš skript získává sledovatele uživatelů a označuje všechny své příběhy, jak je vidět. To je jednoduché a jasné.

21. července 1919-17-17-36.gif

Funkce

 • Podrobný digitální návod o instalaci a nastavení
 • Emulace aplikace pro Android na pozadí v reálném čase
 • Až 400 - 800 000 viděných příběhů denně (v závislosti na kvalitě sledovaných účtů sledujících)
 • Můžete nastavit více cílů
 • Neomezené použití účtů
 • Podpora proxy
 • Podpora dvoufaktorové autentizace
 • Vynechání ověřovací výzvy
 • Tento skript můžete spustit prostřednictvím terminálu / konzole ve Windows / Mac / Linux nebo na vašem vlastním serveru

Changelog (Postupujte podle pokynů dolů)

 • Version 4.11.1 - 20.10.2019
 •  
 • - IMPROVEMENTS: Better delays math between request.
 • 1.Update these folder and files with new from download hyperloop-v.4.11.zip:
 • /hyperloop/hyperloop.php
 • 2. Don't forget to copy your "sessions" folder from the old version to a new one before every update. In that way you don't need to log in again with phone/email verification:
 • /hyperloop/vendor/mgp25/instagram-php/sessions
 •  
 • Version 4.11 - 20.10.2019
 •  
 • Masslooking working great again. Thanks to Kani Başpınar for awesome researching.
 •  
 • To make it works as before just download the latest version of Hyperloop Terminal.
 •  
 • - IMPROVEMENTS: API updated
 • - IMPROVEMENTS: Better algorithm for filtration and stories detection.
 •  
 • 1.Update these folder and files with new from download hyperloop-v.4.11.zip:
 • /hyperloop/hyperloop.php
 • /hyperloop/vendor/
 • 2. Don't forget to copy your "sessions" folder from the old version to a new one before every update. In that way you don't need to log in again with phone/email verification:
 • /hyperloop/vendor/mgp25/instagram-php/sessions

Prosím, darujte, pokud máte rádi moji práci, bylo by dobré, kdybych běžel dál. #SupportVishkumarVK

 

NEJNOVĚJŠÍ NULLS NA WHATSAPP GROUP  https://chat.whatsapp.com/F6isybqgHqjATZes3VNDcW

NEJNOVĚJŠÍ NULLS V TELEGRAM GROUP  https://t.me/vishkumarvktech

 

Skrytý obsah

 • Reakci nebo odpověď na toto téma zobrazíte skrytý obsah.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 1 month later...
 • 4 months later...
 • 2 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...